Kundetorget

56 59 00 00 (09:00-15:00 man-fre)

Leiar Lin Tove Thomassen

Tlf: 56 59 90 20

 

Kundetorget opningstid

        Post:
        Postb. 44  Mo 3,  5732 Modalen
        Besøksadresse:
        Flodmaal 2.etg, Mo 3, 5729 Modalen 
   

 

Kundetorget sine oppgåver rettar seg i hovudsak mot publikum, og kan oppsummerast slik:

 • Sentralbord
 • Informasjonsteneste
 • Heimeside
 • Posthandsaming
 • Sak og arkiv
 • Lønn
 • Serveringsløyve
 • Sals og skjenkeløyve
 • Utleige samfunnshus m.m.
 • Kultur
 • Bryggjeslottet idrett og kulturhus
 • Individuell informasjon og rettleiing
 • Regelstyrt sakshandsaming
 • Transportordninga for funksjonshemma, parkeringsløyve og ledsagerbevis ligg òg under vårt ansvarsområde.

5099 - Ledsagerbevis - søknad om (NH-2)

Ta kontakt med kundetorget om du treng hjelp.


Sist oppdatert: 14.09.2022
Publisert: 08.08.2018