HeimAdministrasjonKundetorget

Kundetorget

Kontaktinformasjon

Leiar for Kundetorget Anneli Vatle Lilletvedt

Tlf. 56 59 90 20  Mobil. 916 80 323

E-post: anneli.vatle.lilletvedt@modalen.kommune.no

 

Kontaktinformasjon kommunehus

        Adresse:
        Postb. 44  Mo 3,  5732 Modalen

 

Kundetorget sine oppgåver rettar seg i hovudsak mot publikum, og kan oppsummerast slik:

 • Sentralbord
 • Informasjonsteneste
 • Heimeside
 • Posthandsaming
 • Sak og arkiv
 • Lønn
 • Serveringsløyve
 • Sals og skjenkeløyve
 • Utleige samfunnshus m.m.
 • Kultur
 • Bryggjeslottet idrett og kulturhus

Individuell informasjon og rettleiing
Regelstyrt sakshandsaming
I
Transportordninga for funksjonshemma, parkeringsløyve og ledsagerbevis ligg òg under vårt ansvarsområde.
Ta kontakt med kundetorget om du treng hjelp.


Sist oppdatert: 05.11.2018
Publisert: 08.08.2018