HjemAdministrasjonKundetorget

Kundetorget

 

Lin Tove Thomassen

Leiar kundetorget

lin.tove.thomassen@modalen.kommune.no

986 67 846

56599020

 

 

Kundetorget sine oppgåver rettar seg i hovudsak mot publikum, og kan oppsummerast slik:

 • Sentralbord
 • Informasjonsteneste
 • Heimeside
 • Posthandsaming
 • Sak og arkiv
 • Lønn
 • Serveringsløyve
 • Sals og skjenkeløyve
 • Leige av lokaler m.m. klikk her for å lese meir om lokaler og priser
 • Kultur
 • Bryggjeslottet idrett og kulturhus
 • Individuell informasjon og rettleiing
 • Regelstyrt sakshandsaming
 • Transportordninga for funksjonshemma, parkeringsløyve og ledsagerbevis ligg òg under vårt ansvarsområde.

Ta kontakt med kundetorget om du treng hjelp.


Sist oppdatert: 15.05.2023
Publisert: 08.08.2018